De balans vinden tussen vrijheid en veiligheid

Dwaalpreventie

Steeds vaker wordt voor dwaalpreventie gekozen. We spreken van dwaalpreventie wanneer wordt voorkomen dat de bewoner de veilige omgeving verlaat. Door het gebruik van zogenaamde leefcirkels kunt u een veilige omgeving ontwikkelen zonder bewoners terug te hoeven sturen. Dit kan door middel van een zogenaamde fysieke barrière zoals elektronische deuren die vergrendelen zodra de bewoner deze nadert. Zo wordt de bewoner geen letterlijke vrijheidsbeperking ontzegt maar wordt deze in de vertrouwde, veilige omgeving gehouden. Bluetooth is hiervoor de aangewezen technologie doordat het weinig energie verbruikt en het een financieel aantrekkelijk systeem is ten opzichten van traditionele systemen. Bovendien is het nauwkeurig en op individueel niveau in te stellen en te beheren.

Dwaaldetectie

Met behulp van dwaaldetectie heeft de bewoner maximale bewegingsvrijheid. De zorgverlener ontvangt een signaal wanneer de bewoner de afgestelde veilige omgeving verlaat zodat de zorgverlener hierop kan reageren. De bewoner wordt op een vriendelijke manier terug begeleid naar de vertrouwde omgeving.