Efficiënt en gestructureerd ontruimen

NEN2575 certificering

In geval van een noodsituatie is het van groot belang dat de omgeving snel en gestructureerd ontruimd wordt. Om hiervoor de optimale voorbereidingen te treffen is een normering in het leven geroepen die bepaalde eisen stelt aan ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en kwaliteit van ontruimingsinstallaties. De normering die van toepassing is op stille ontruiming is de NEN2575. Deze certificering houdt toezicht op bepaalde punten zodat de installatie te allen tijde voldoet aan de verwachtingen. Zo wordt voorkomen dat u tijdens een noodsituatie voor verrassingen komt te staan.

NCT begrijpt en respecteert het belang van optimale veiligheid en dus een degelijk en goedwerkende ontruimingsinstallatie. Wij plaatsen onze stille ontruimingssystemen dan ook conform de NEN2575 certificering.

De NEN2575 stelt onder andere dat er een voorziening voor noodstroom aanwezig is die het volledige systeem tot twaalf uur actief kan houden bij stroomuitval. Verder dient de bekabeling naar zenders te worden voorzien van functiebehoud en de zenders redundant te worden geplaatst. Naast deze eisen heeft u ook te maken met lokale eisen van het brandweerkorps. Het is daarom verstandig vooraf een duidelijk omschreven Plan van Eisen op te stellen en te laten goedkeuren.