tetronik

DAKS
DAKS-alarmservers worden voor verschillende doeleinden gebruikt in de zorg, industrie en zelfs gemeentes. NCT levert een breed scala aan hoogwaardige en innovatieve DAKS-alarmservers die perfect aansluiten bij uw omgeving en werkprocessen. Afhankelijk van uw situatie kan dit een medisch gecertificeerde app zijn voor secure messaging tot aan een message broker die verschillende systemen aanstuurt.

Toepassingen alarmservers
DAKS-alarmservers worden ingezet om inkomende alarmen geautomatiseerd af te handelen. Inkomende alarmen kunnen medische-, verpleeg-, of reanimatieoproepen zijn, maar ook technische storingsmeldingen van allerhande apparatuur. De DAKS-alarmserver wordt dan ook toegepast bij het koppelen aan een verpleegoproepsysteem, reanimatie, BHV etc. NCT past DAKS-alarmservers vooral toe in zorgomgevingen, maar de mogelijkheden en toepassingen zijn veel breder. Ook in de industrie of als oplossing van ingewikkelde BHV/ontruimingsplan vraagstukken. Bij een schouwburg past NCT een DAKS-alarmserver toe om baliepersoneel ‘te beveiligen’. In geval van calamiteiten kan met behulp van de DAKS-alarmservers heel snel en eenvoudig een grote groep medewerkers worden geïnformeerd.

Alarmafhandeling
Om het alarm af te handelen beschikken DAKS-alarmservers over de mogelijkheid om interactieve tekstberichten te versturen naar DECT, WiFi en GSM-toestellen. Dit is op basis van een medisch gecertificeerde app voor secure messaging. Ook kunnen er flexibel in te spreken spraakberichten verstuurd worden naar elk type toestel. Het voordeel van het gebruik van interactieve berichten is dat er gewerkt kan worden met het bevestigen of afwijzen van een melding zodat alarmservers aan de hand van de terugkoppeling kan escaleren. Na acceptatie van een interactief bericht kan er ook een automatisch een conferentie worden opgebouwd tussen vooraf ingestelde toestellen of juist alleen tussen de personen die geaccepteerd hebben. Met name de combinatie tussen tekstberichten en spraak maakt de alarmserver tot een enorme toegevoegde waarde. Bij de afhandeling kan gebruik worden gemaakt van escalaties indien er binnen gestelde tijd niet voldoende medewerkers een gestuurd bericht positief hebben beantwoord. NCT heeft 3 type DAKS-alarmservers in het portfolio, namelijk: