Voorkomen is beter dan genezen

Netwerkmonitoring

NCT werkt met een uitgebreid monitoringsysteem waarmee wij uw netwerk tot op detailniveau kunnen controleren. Mochten er onderdelen binnen uw netwerk een verhoogd risico op uitval tonen dan wordt dit vooraf automatisch doorgegeven aan onze helpdesk. Hierdoor kunnen we actie nemen voordat u merkt dat er zich een storing voordoet. Zo is 80% van de storingen al opgelost voordat u het merkt en kunnen wij proactief inspelen op voorziene problemen in de toekomst.

Netwerkmigratie

Bij het migreren en/of installeren van een nieuwe netwerkomgeving werkt NCT volgens vaste procedures. Deze procedures zijn op hoofdlijnen bij ieder project hetzelfde en worden op detailniveau gestuurd door de projectmanager.

De projectmanager zorgt ervoor dat de installatie- en migratietrajecten volgens planning verlopen en grijpt waar nodig in om de gestelde doelen te behalen binnen het afgesproken budget.

Nadat het projectplan is opgesteld, wordt er over gegaan naar het implementatie traject. Aan de hand van de opgestelde projectplanning wordt er allereerst de hardware geïnstalleerd op locatie. De hardware wordt voor geconfigureerd aangeleverd. Vervolgens wordt er een testomgeving ingericht om zaken te testen voor de daadwerkelijke inbedrijfstelling. Na goedkeuring hiervan wordt de nieuwe omgeving in bedrijf gesteld. Bij migratie wordt daarna de oude omgeving uitgefaseerd.