Valincidenten detecteren, registreren en reduceren